Uvjeti poslovanja

M.E.T. D.O.O.

STANCIJETA 13D

52466 NOVIGRAD

 

PRAVNA OSNOVA

Uvjeti poslovanja temelje se na zakonskoj osnovi i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača objavljenim u Narodnim novinama 41/14. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu.

 

UVJETI POSLOVANJA

 

Usluge Mobiexpress webshopa može koristiti svaka pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu „KUPAC“) u internet trgovini tvrtke M.E.T. d.o.o., koji je ujedno i vlasnik Mobiexpress.com.hr internet trgovine.

Prodavatelj proizvoda internet trgovine „Mobiexpress“ je tvrtka M.E.T. d.o.o., sa sjedištem u Novigradu (Cittanova) 52466, Stancijeta 13d, Hrvatska.

 

OPIS PROIZVODA

Mobiexpress se trudi dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni obzirom su preuzeti od dobavljača odnosno www-a. Zadržavamo pravo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom tiska.

Greške nastale u opisu cijena snosi isključivo Mobiexpress.

 

CIJENE PROIZVODA

Svi proizvodi i cijene internet trgovine Mobiexpress su maloprodajne (krajnje cijene za kupca) i izražene u Hrvatskim kunama za gotovinsko plaćanje (plaćanje pouzećem, virmansko plaćanje, internet bankarstvom i plaćanje HUB uplatrnicom).

Cijene za kreditne kartice su izražene ispod cijene proizvoda uz napomenu "Cijena za kreditne kartice" i sadrže naknadu kartičarske kuće odnosno radi se o redovnim cijenama, dok se za gotovinsko plaćanje odobrava popust.

 

DOSTAVA PROIZVODA

Tvrtka M.E.T. d.o.o. kao Ugovorni korisnik Hrvatske pošte i Overseas-a, te GLS-a sve pakete dostavlja po jedinstvenoj cijeni od

-       20,00 kn za iznose do 1.999,00kn,

-       Besplatno na iznose veće od 2.000,00 kn,

-       Povrat uređaja sa servisa se ne plaća i besplatan je za plaćanje putem internet bankarstva i putem ponude osim u slučajevima kada korisnik zatraži plaćanje putem pouzeća.

-       U slučajevima kada se pošiljka vrati pošijatelju odnosno servisu jer primatelj nije na vrijeme preuzeo pošiljku ili iz drugih razloga, u tom slučaju se zaračunavaju dupli troškovi slanja i troškovi povrata uređaja, ali ne više od naplaćenih sveukupnih poštanskih troškova od strane dostavne službe za taj uređaj.

 

VRSTA PLAĆANJA

Plaćanje se vrši isključivo uplatom na žiro-račun, IBAN tvrtke M.E.T. d.o.o. putem opće HUB uplatnicom, internet bankarstvom ili pouzećem (gotovinska plaćanja). Za plaćanja izvršena putem PAYPAL korisničkog računa konverzija sredstava se vrši po aktualnom PRODAJNOM TEČAJU za efektivu, čekove i kreditna pisma određena od strane PAYPAL-a.

Plaćanje se vrši i obročno kreditnim karticama putem zaštićenog enkripcijskog Web payment Gateway sustava koji je zaštićen https protokolom i GEOTrust certifikatom za online plaćanje.

Plaćanje se vrši i putem POS uređaja u poslovnici.

 

NARUČIVANJE

Naručivanje proizvoda se vrši isključivo putem košarice nakon izvršene registracije i kao takva je neopoziva. Ukoliko naručeni proizvod eventualno nije moguće isporučiti u navedenom roku (proizvoda nije na skladištu ili više nije moguće istog naručiti od dobavljača mobilne opreme, Mobiexpress će o istome odmah izvjestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili prihvatiti novi rok isporuke odnosno izabrati drugi sličan proizvod istog cjenovnog razreda. Sve ispravne i neoštećene proizvode koje je kupac naručio, a odbije primiti, Mobiexpress ima pravo tražiti od naručitelja nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku i dostavu naručenih proizvoda.

 

JAMSTVO

Svi elektronički uređaji Mobiexpress trgovine imaju minimalno jednogodišnje jamstvo. Većinski dio mobilnih uređaja posjeduje 24-mjesečno jamstvo osim gdje je to posebno navedeno višim i nižim rokom jamstva. Svaki smartphone se isporučuje uz jamstveni list kupcu proizvoda. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstva obzirom su to jedini dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja jamstvena prava.

Mobiexpress garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s potrošačem.

JAMSTVENI UVJETI - opširnije
Pametni telefoni koje distriburia i uvozi tvrtka M.E.T. d.o.o. su proizvedeni i/ili sastavljeni iz novih dijelova s osiguranim navedenim specifikacijama i performansama koje su objavljene od strane proizvođača. Jamstveni period pametnih telefona počinje teći od datumap očetka jamstva navedenog na prednjoj stranici jamstvenog lista.
Održavanja tijekom jamstvenog perioda ostvaruje se dostavljanjem proizvoda prodavatelju ili goe navedenim ovlaštenim servisima uz predočenje dokaza o kupnji 
• Dokaz o kupnji podrazumijeva Mobiexpress/M.e.t. d.o.o. JAMSTVENI LIST i račun kupca / krajnjeg korisnika s navedenim tipom uređaja, ser.brojem ili IMEI brojem, opisom uređaja, kao i P/N brojevima priključenih uređaja/opcija s navedenim trajanjem jamstvenog period, ukoliko postoji.
• Zaračunavanje putnih troškova radi se po dogovoru sa servisom
• Datum početka servisnokg popravka uzima se dan kada je uređaj predan prodavatelju ili servisu,
ukoliko uređaj zaprimi prodavatelj dužan ga je proslijediti servisu.
 
Za vrijeme trajanja jamstvenog perioda prodavatelj i/ili gore navedeni ovlašteni servis pobrinuti će se da uslugama održavanja održe ili povrate u dobro radno stanje svaki proizvod bez posebne naplate osim ako tražene usluge održavanja ne ulaze u jamstvo proizvoda. Ukoliko kupac / krajnji korisnik smatra potrebnim da se jamstveno održavanje osigura zamjenog neispravnog uređaja u tom slučaju će ovlašteni servis ukoliko ima
osnove poslati službeni zahtjev za zamjenom uređaja uvozniku s jednakovrijednim novim uređajem poštivajući rok korištenja i trenutnu tržišnu cijenu novog istog uređaja.
• Opravdani razlozi za zamjenu uređaja s jednakovrijednim novim uređajem jesu istek zakonskog roka predviđenog za popravak uređaja odnosno 45 dana. Isto tako ukoliko je pametni telefon isporučen neispravan, korisnik ima pravo zatražiti zamjenu za jedankovrijednim uređajem unutar (14) dana od datuma kupnje proizvoda ako je telefon kupljen putem internet trgovine odnosno (8) dana ako je pametni telefon kupljen na
prodajnom mjestu.
Kada korisnik preuzima odobreni zamjenski uređaj dužan je ostaviti neispravan uređaj i eventualno izmjenjene dijelove servisu ili prodavatelju, navedene stavke u trenutku zamjene postaju vlasništvo prodavatelja ili servisa. Uređaj ili dio koji ovlašteni servis ugradi u u ređaj na bazi zamjene ne mora biti novi, odnosno može biti kao nov ukoliko zadovoljava industrijske standarde i tehničke karakteristike koij osiguravaju radno stanje jednako kao kod novog dijela ili uređaja i u trenutku zamjene ono postaje vlasništvo kupca. Kupac potvrđuje i jamči da
će uređaj u trenutku kada postaje vlaništvo M.e.t. d.o.o. biti oslobođen bilo kakvih prava zaplijene.
 
JAMSTVENI UVJETI NE POKRIVAJU:
• Redovitu provjeru, održavanje i eventualno čišćenje pametnog telefona
• Gubitak korisničkih podataka spremljenih u pametnom telefonu neovisno da li se radi o kvaru tijekom
korištenja ili servisne dijagnostike
• Prilagođavanje ili promjenu proizvoda ukoliko nije u skladu s uputama za korištenje pametnog telefona ili bez suglasnosti M.E.T. doo.
• Mehanička oštećenja i kozmetičke nedostatke
• Nastanak kvara uzrokovanog nepravilnim korištenjem, neovlaštenim otvaranjem i popravljanjem pametnog telefona i ulaskom u servisni recovery i fastboot mod telefona.
• Pametnih telefona na kojima je mijenjan ili uklonjen serijski broj uređaja
• Kvarove nastale upotrebom softvera koji je korisnik skinuo sa interneta ili djelovanjem virusa /
malware-a.
M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) kao uvoznik i distributer pametnih telefona, prijenosnih računala, tablet uređaja i ostale tehničke opreme osigurava minimalni zakonski jamstveni period kupljenog proizvoda. Jamstveni period za uređaje propisan je ovisno o modelu, minimalno s jednom (1) godinom jamstva za pravne osobe, te minimalno dvije (2) godine jamstva za fizičke osobe. Jamstvo na baterije, te dodatne opcije jest tri (3) mjeseca.
Ukoliko se odobrava zamjena uređaja zbog nemogućnosti popravka uređaja poslanog na reklamaciju, tvrtka M.E.T. d.o.o. će poslati novi ili slični uređaj korisniku. Ukoliko je uređaj kojeg treba zamijeniti EOL (više se ne proizvodi) tvrtka M.E.T. će u skladu s navedenim odobriti korisniku rabljeni uređaj istih ili sličnih karakteristika uzimajući u obzir procjenu i iskorištenost korisnikovog uređaja kojeg je nužno zamijeniti.
 
Reklamacije se mogu unutar navedenog jamstvenog period podnositi uz predočenje jamstvenog očitovanja Mobiexpressu/M.E.T. d.o.o. ili prodavatelju i ovlaštenom servisu.
 
Adresa za slanje uređaja je 
M.E.T. DOO
STANCIJETA 26
52466 NOVIGRAD
 
Pribor:
M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) kao uvoznik i distributer jamči da će nakon svake isporuke biti bez nedostataka u materijalu i izradi. Dodatna oprema ima tromjesečni jamstveni period, osim ako nije drugačije odredio. Za vrijeme jamstvenog perioda kupac će odstraniti svaki oštećeni ili manjkav dio dodatne opreme i poslati ga bez troškova poštarine na naznačenu lokaciju Mobiexpress podružnice za podršku. Mobiexpress podružnica će po vlastitom izboru popraviti, nadomjestiti i poslati kupcu/korisniku bez naplate.
Narudžbe i kupljeni proizvodi koji su greškom naručeni od strane kupca mogu biti zamjenjeni novim proizvodom isključivo o trošku kupca u kojem slučaju kupac snosi trošak poštarine i razlike u slučaju cvjenovnom razlike.
 
JAMSTVO ZA SOFTWARE
M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) jamči da su mediji, na kojima su programi pripremljeni, bez nedostataka u materijalu i izradi pod uvjetima normalnog korištenja u periodu od 90 dana od dana stjecanja, kako je evidentirano na kopiji vaše primke. M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) sva obveza i vaša naknada je sljedeća:
• Unutar 90 dana koji slijede danu stjecanja, prodavatelj, distributer i servisna jedinica za podršku će oštećene medije ili programe (ukoliko su rukovani u skladu s ovim jamstvom) vratiti na početne postavke.
• U odnosu na programe za koje je M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) naveo raspoloživost servisa, u svim situacijama, kada funkcionira ili ne funkcionira u periodu prije dana kada M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) najavi prestanak servisa (24 mjeseci), vaša mogućnost je ispravljanje ili zaobilaženje programskih nedostataka.
Raspoloživi servisi u dodatnu naplatu: Niže navedeni servisi su izvan područja M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress), a bit će izvedeni ukoliko su raspoloživi po tarifama za materijal i vrijeme i uvjetima prodavatelja ili ovlaštenog servisa.
M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) jamstvo ne uključuje 1) popravak štete nastale nestručnim rukovanjem a) korištenjem uređaja za druge namjene od onih za koje je namjenjen b) korištenjem dodatne opreme c) servisiranjem od strane drugih tijela, a ne prodavatelja ili područne jedinice (servisa) koji je ovlašten d) promjenom modela ili dodavanjem ili zamjenom uređaja od strane drugih, a ne M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) e) nezgodama, katastrofama transportiranjem, propustim ili zlouporabom, dijelovima koji nisu originalni uodnosu na model i marku uređaja niti su pod ugovorom o jamstvenom održavanju ili ugovorom o održavanju s prodavateljem ili uvoznikom M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) 2) namještanje dodatne opreme, bojanje, preoblikovanje uređaja, nadgledanje preudešenih uređaja i takvih servisiranja koji su neprikladni za predaju
zbog prenamjene uređaja.
 

VAŽNO!!!!

M.E.T. d.o.o./Mobiexpress ne podržava i ne daje suglasnost za otključavanje pametnih telefona koje distribuira.

Dolje navedeni uvjeti uzrokuju gubitak jamstva i M.E.T. d.o.o. /Mobiexpress ne odgovara za nastale štete na pametnim telefonima i elektroničkim uređajima za:

 • blokiranje uređaja, instalacije neodgovarajućeg softvera: licenciranog i nelicenciranog,
 • rootanje pametnih telefona i tableta,
 • uzrokovanje soft brick i hard brick mode-ova,
 • otključavanje bootloadera  
 • dr.nastale štete uzrokovane korisnikovom nepažnjom ili rukovanjem koje mogu uzrokovati fizička oštećenja pametnih uređaja.
 • Kvarove nastale upotrebom softvera koji je korisnik skinuo sa interneta ili djelovanjem virusa / malware-a.

Za takve nastale štete se naplaćuje popravak i servis uređaja prema važećim cjenovnim tarifama.

 • Uvoz pametnih telefona iz zemlje isporuke može zahtijevati prethodno odobrenje u skladu s i mora biti u skladu s tuzemnim vanjskotrgovinskim propisima ili u skladu s EU regulacijama.

SERVIS

 • M.E.T. d.o.o. zadržava pravo izvršenja servisa u maksimalnom roku od 90 dana, te se obvezuje vratiti uređaj korisniku u navedenom roku.
 • Ukoliko je navedeni rok iz prethodnog stavka istekao i uređaj nije vraćen korisniku prij isteka navedenih 45 dana tvrtka M.E.T. d.o.o. snosi sve troškove kojima je oštetio korisnika, osim u slučaju ako je navedeni rok produžen zbog nepredviđenih okolnosti (nestašica i nemogućnost trenutne nabavke rezervnih dijelova) i u dogovoru s korisnikom. 
 • Za svaki uređaj se radi dijagnostika koja se naplaćuje u iznosu od 62,50kn (s PDV-om) osim u slučaju popravka uređaja kada se ne naplaćuje, već se naplaćuje samo trošak rezervnog dijela i radni sati.
 • Ukoliko je korisnik odlučio da odustaje od popravka zbog neisplativosti ili drugog razloga naplaćuje se poštarina u iznosu od 30,00kn, kao i cijena dijagnostike u iznosu od 62,50kn.
 • M.E.T. d.o.o. unatoč gore navedenom zadržava pravo oslobođenja klijenta troškova dijagnostike ukoliko procijeni da nije potrebno naplaćivati navedeni trošak korisniku.
 • M.E.T. d.o.o. će svakog korisnika servisa prethodno upoznati o cijeni popravka ukoliko ona prelazi iznos od 500,00 kn sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. 
 • Svaki klijent se upoznaje s troškom popravka svakog pojedinčanog dijela ili elektroničke komponente koje je potrebno popraviti ili zamijeniti novim dijelom osim onih za koje M.E.T. d.o.o. nije prethodno mogao znati ili nije bio upoznat od strane potrošača, te za takvu vrstu kvarova M.E.T. d.o.o. ne snosi odgovornost.
 • Kontrola kvalitete ugrađenog dijela se testira odmah po izvršenoj usluzi servisa, i to samo za ugrađeni ili izmjenjeni rezervni dio uređaja. Za elektroničke komponente koje nisu bile predmet popravka ili izmjene odnosno servisa ne vrši se testiranje i dijagnostika i nisu predmet servisa ukoliko nisu navedene u "nalogu za servis" i računu.
 • Smatra se da je korisnik pristao na sve uvjete poslovanja ukoliko je poslao pisani elektronički trag o slanju uređaja na servis, primitkom uređaja na servis, te usmenim odobrenjem putem komunikacijskih sredstava ili društvenih mreža.
 
OVO JAMSTVO NE MIJENJA ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA VAŽEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ, STOGA ZAKONOM PROPISANI JAMSTVENI UVJETI NADILAZE M.E.T. d.o.o. (Mobiexpress) JAMSTVENE UVJETE UKOLIKO SU ONI POVOLJNIJI ZA POTROŠAČA.

 

POVRAT NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA – Odsjek IV (NN 41/14).

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana sukladno EU Direktivi o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014, kao i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

OBVEZE TRGOVCA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, trgovac mora bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana otkada je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je potrošač platio na temelju ugovora osim povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

Potrošač je dužan obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na prodaja@mobiexpress.com.hr. U slučaju otkazivanja narudžbe potrošač je dužan snositi troškove povrata robe. Povrat se vrši najkasnije u roku od 14 dana. Proizvod koji potrošač vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom, neoštećen i potpuno ispravan. Prodavatelj neće uvažiti povrat ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u vidu popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem odnosno su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije vraćen sa svim pripadajućim predmetima u kompletu.

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Postoje određeni uvjeti kada je pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora isključeno. Primjerice, ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili prilagođena potrošaču ili ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju itd.

Sva isključenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora propisana su u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Zakon o zaštiti potrošača čl. 57-79 (NN 41/14)

(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji

9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona

11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju.

(3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

(4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju.

(5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove.

(6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene.

(7) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1. točkama 5. i 9. ovoga članka, te stavcima 4. do 6. ovoga članka, potrošač nije dužan snositi te troškove.

(8) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika.

Članak 58.

(1) Obveza obavještavanja iz ovog odjeljka dopunjuje obvezu obavještavanja sukladno Zakonu o uslugama i Zakonu o elektroničkoj trgovini.

(2) Ako su odredbe Zakona o uslugama i Zakona o elektroničkoj trgovini u vezi sa sadržajem i načinom pružanja obavijesti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primarno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Članak 59.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora na daljinu putem javne dražbe, obavijesti iz članka 57. stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga Zakona mogu biti zamijenjene odgovarajućim pojedinostima o voditelju dražbe.

Članak 60.

U vezi s obvezom obavještavanja iz ovoga odjeljka, teret dokaza je na trgovcu.

Način obavještavanja potrošača o pravu na jednostrani raskid ugovora

Članak 61.

(1) Obavijesti iz članka 57. stavka 1. točaka 8. do 10. ovoga Zakona mogu biti pružene u obliku informativnog obrasca o pravu na jednostrani raskid ugovora iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da je trgovac obvezu iz stavka 1. ovoga članka ispunio ako je potrošaču predao ispravno popunjen informativni obrazac.

Odsjek II.

Formalne pretpostavke pri sklapanju ugovora

izvan poslovnih prostorija

Članak 62.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona potrošaču mora biti dana na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju te mora biti čitka i napisana jednostavno i razumljivo.

Članak 63.

(1) U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, trgovac mora dostaviti potrošaču primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju.

(2) Ako je potrebno, ugovor ili pisana potvrda sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i potvrdu prethodne suglasnosti potrošača iz članka 79. točke 13. ovoga Zakona.

Članak 64.

Zahtjev potrošača da izvršenje ugovorene usluge ili isporuke vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, odnosno isporuke toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona mora biti dan na trajnom mediju.

Članak 65.

(1) Ako se ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija odnosi na usluge popravka ili održavanja, a sklopljen je na izričit zahtjev potrošača, a iznos koji je potrošač dužan platiti ne prelazi 1500,00 kuna, te je predviđeno da strane svoje ugovorne obveze ispune odmah, trgovac mora potrošaču dati na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju obavijesti iz članka 57. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona, kao i obavijest o cijeni ili načinu izračuna cijene s procjenom ukupne cijene, dok obavijesti iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 8. i 11. ovoga Zakona trgovac može dati u usmenom obliku samo uz izričitu suglasnost potrošača.

(2) U slučaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora mora sadržavati sve obavijesti iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona.

Odsjek III.

Formalne pretpostavke pri sklapanju ugovora na daljinu

Članak 66.

(1) U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.

(2) Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.

(3) Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 67.

(1) Ako bi temeljem ugovora sklopljenog elektroničkim putem potrošač bio u obvezi izvršiti određeno plaćanje, trgovac mora, prije nego što potrošač izvrši narudžbu, jasno i vidno istaknuto obavijestiti potrošača o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 5., 15. i 16. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan omogućiti potrošaču da u trenutku izvršenja narudžbe jasno izjavi da je upoznat s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja.

(3) Ako je za narudžbu potrebno aktivirati polje na ekranu ili sličnu funkciju, to polje na ekranu ili slična funkcija moraju biti obilježeni na lako uočljiv način riječima »narudžba s obvezom plaćanja« ili sličnim nedvojbenim izrazom kojim se objašnjava da narudžba uključuje obvezu plaćanja.

(4) Ako trgovac ne ispuni svoje obveze predviđene ovim člankom ugovor je ništetan, odnosno narudžba potrošača je neobvezujuća.

Članak 68.

Na mrežnim stranicama trgovca mora se, najkasnije na početku postupka naručivanja, jasno i čitko naznačiti postoje li određena ograničenja u dostavi te koja su sredstva plaćanja prihvaćena.

Članak 69.

(1) U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge trgovac je dužan dostaviti potrošaču potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora uključivati obavijest o svim podacima iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona, osim ako su ti podaci potrošaču već dostavljeni na trajnom mediju prije sklapanja ugovora, kao i potvrdu prethodne suglasnosti potrošača iz članka 79. točke 13. ovoga Zakona, ako je primjenjivo.

Članak 70.

Zahtjev potrošača da izvršenje ugovorene usluge ili isporuke vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, odnosno isporuka toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona mora biti izričito izjavljen.

Članak 71.

Odredbe ovoga odsjeka ne utječu na primjenu Zakona o elektroničkoj trgovini u vezi sa sklapanjem ugovora i isporukom narudžbi elektroničkim putem.

Odsjek IV.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Opće odredbe

Članak 72.

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Neispunjenje obveze obavještavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora

Članak 73.

(1) Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 57. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid iz članka 72. ovoga Zakona.

(2) Ako je trgovac dostavio potrošaču obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od 12 mjeseci, računajući od rokova određenih u članku 72. ovoga Zakona, pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 14 dana od dana kada je potrošač primio tu obavijest.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.

(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.

(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

Učinak jednostranog raskida ugovora

Članak 75.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.

(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 76.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 77.

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

Utjecaj jednostranog raskida ugovora na povezane ugovore

Članak 78.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka zakona kojim se uređuje potrošačko kreditiranje u dijelu koji se odnosi na povezane ugovore o kreditu, ako potrošač jednostrano raskine ugovor sukladno odredbama ovoga odsjeka, ujedno će se raskinuti bilo koji povezan ugovor, i to bez ikakvih troškova za potrošača, osim onih koji su predviđeni odredbama ovoga odsjeka.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 79.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA (72/14)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora 
sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu.

Članak 2.

Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su obrascem koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/253

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-14-46

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG

I. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Trgovac je dužan potrošaču putem obavijesti na papiru ili nekom drugom trajnom mediju dati jasne upute o postupku jednostranog raskida ugovora koje sadrže slijedeće:

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

»Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.«

»Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.«

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od opcija)

(a) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed«,

– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora

(b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe«

– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki

(c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe,

– ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period

(d) »sklapanja ugovora«,

– u slučaju sklapanja ugovora o usluzi ili ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, te isporuci toplinske energije kao i u slučaju ugovora kojem je predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju

2. Povrat uplaćenog iznosa

U obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, trgovac je dužan izvijestiti potrošača o učincima jednostranog raskida ugovora:

»Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,

»Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.«

Ako se radi o kupoprodajnim ugovorima u kojima trgovac nije ponudio da u slučaju jednostranog raskida ugovora preuzme robu od potrošača, potrebno je potrošača informirati o slijedećem:

»Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, trgovac je dužan odabrati jednu od ponuđenih opcija:

(a) »Robu ćemo preuzeti sami.«

(b) »Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.«

(c) »Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.«

4. Troškovi povrata robe

U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, trgovac je dužan odabrati jednu od ponuđenih opcija:

(a) »Troškove povrata robe snosimo sami, ukoliko nije drugačije određeno ovim uvjetima.«

(b)»Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.«

(c) »Izravne troškove povrata robe, u iznosu od … kn [unijeti iznos] morate snositi sami.«, ako u ugovoru sklopljenom na daljinu trgovac ne navede da snosi trošak povrata robe, a robu zbog njezine prirode nije moguće vratiti poštom,

(d) »Izravne troškove povrata robe snosite sami, koji mogu iznositi najviše ______kn [unijeti iznos].«, ako trošak povrata robe opravdano nije moguće izračunati unaprijed.

(e) »Robu ćemo preuzeti na vlastiti trošak.«, ako u ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija robu zbog njezine prirode nije moguće vratiti poštom, a isporučena je u potrošačev dom

(f) Troškove povrata robe snosi krajnji korisnik ili potrošač ukoliko samostalno odustane od kupnje ili servisa.

(g) Troškove povrata prodanog uređaja ili servisa uređaja snosi tvrtka M.E.T. d.o.o. ukoliko se uređaj servisira. Troškove prodanog uređaja ili uređaja na servisu ukoliko nije popravljen u roku od 45 dana snosi tvrtka M.E.T. d.o.o.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem:

»Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

6. Korištenje usluga prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora

Ukoliko je potrošač zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, ili isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, trgovac je dužan potrošača obavijestiti o sljedećem:

»Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge ili isporuka vode/plina/električne energije/toplinske energije [odabrati] započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.«.

 

II. PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaču dati slijedeću uputu:

»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: prigovor@mobiexpress.com.hr . Na sve primjedbe i prigovore M.E.T: d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između Potrošača i prodavatelja nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Općinski sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

 

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.

 

M.E.T. d.o.o. zadržava pravo na izmjenu Uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave.